Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Aktuální otázky dividendové politiky
Autor: Lucie Kačerová
PDF práce: Dokument PDF Lucie Kačerová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Lucie Kačerová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Veřejné zakázky malého rozsahu a dohled nad jejich zadáváním
Autor: Zuzana Kročilová
PDF práce: Dokument PDF Zuzana Kročilová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Zuzana Kročilová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Dvojí loajalita zaměstnanců v dozorčích radách
Autor: Petra Krupičková
PDF práce: Dokument PDF Petra Krupičková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Petra Krupičková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Dividendová politika a její limity v obchodním právu
Autor: Josef Kříž
PDF práce: Dokument PDF Josef Kříž.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Josef Kříž - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Generální klauzule nekalé soutěže
Autor: Petr Navrátil
PDF práce: Dokument PDF Petr Navrátil.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Petr Navrátil - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Odpovědnost za vady obchodního podílu/akcie
Autor: Jana Otčenášková
PDF práce: Dokument PDF Jana Otčenášková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jana Otčenášková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Zánik funkce (člena) orgánu obchodní společnosti odstoupením. Ochrana společnosti, nebo funkcionáře?
Autor: Lenka Oulíková
PDF práce: Dokument PDF Lenka Oulíková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Lenka Oulíková- posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
Autor: Mária Piačková
PDF práce: Dokument PDF Mária Piačková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mária Piačková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce
Autor: Hana Pisaková
PDF práce: Dokument PDF Hana Pisaková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Hana Pisaková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Odpovědnost za vady obchodního podílu
Autor: Filip Svoboda
PDF práce: Dokument PDF Filip Svoboda.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Filip Svoboda - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()