Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Aktuální otázky dividendové politiky
Autor: Lucie Kačerová
PDF práce: PDF document Lucie Kačerová.pdf
PDF posudku: PDF document Lucie Kačerová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Veřejné zakázky malého rozsahu a dohled nad jejich zadáváním
Autor: Zuzana Kročilová
PDF práce: PDF document Zuzana Kročilová.pdf
PDF posudku: PDF document Zuzana Kročilová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Dvojí loajalita zaměstnanců v dozorčích radách
Autor: Petra Krupičková
PDF práce: PDF document Petra Krupičková.pdf
PDF posudku: PDF document Petra Krupičková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Dividendová politika a její limity v obchodním právu
Autor: Josef Kříž
PDF práce: PDF document Josef Kříž.pdf
PDF posudku: PDF document Josef Kříž - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Generální klauzule nekalé soutěže
Autor: Petr Navrátil
PDF práce: PDF document Petr Navrátil.pdf
PDF posudku: PDF document Petr Navrátil - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Odpovědnost za vady obchodního podílu/akcie
Autor: Jana Otčenášková
PDF práce: PDF document Jana Otčenášková.pdf
PDF posudku: PDF document Jana Otčenášková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Zánik funkce (člena) orgánu obchodní společnosti odstoupením. Ochrana společnosti, nebo funkcionáře?
Autor: Lenka Oulíková
PDF práce: PDF document Lenka Oulíková.pdf
PDF posudku: PDF document Lenka Oulíková- posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Odstoupení od smlouvy při prodlení dlužníka
Autor: Mária Piačková
PDF práce: PDF document Mária Piačková.pdf
PDF posudku: PDF document Mária Piačková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce
Autor: Hana Pisaková
PDF práce: PDF document Hana Pisaková.pdf
PDF posudku: PDF document Hana Pisaková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Odpovědnost za vady obchodního podílu
Autor: Filip Svoboda
PDF práce: PDF document Filip Svoboda.pdf
PDF posudku: PDF document Filip Svoboda - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.