Archiv prací vypracovaných v rámci studentské vědecké a odborné činnosti na Právnické fakultě UK.