Univerzita Karlova, Právnická fakulta: Log in

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

  1. Jsem student - pro přihlášení nepoužívejte osobní číslo, ale univerzitní přihlašovací jméno a heslo. Přihlašovací jméno je uvedeno v Centrální autentizační službě na https://cas.cuni.cz/ pod položkou "Přihlašovací jméno".
  2. Jsem vyučující - pro přihlášení použijte stejné údaje jako pro přihlášení do fakultního e-mailu.