Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Subjektivní arbitrabilita sporu v mezinárodní obchodní arbitráži: Její pojetí v české a zahraniční jurisprudenci
Autor: Bc. Martin Svatoš
PDF práce: Dokument PDF 7.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 7 (1).pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní dějiny
Název: Dagmar Šimková – politický proces a reflexe vězeňství 50. a 60. let
Autor: Anna Frantalová
PDF práce: Dokument PDF 37.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 37 (1).pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní dějiny
Název: K problematice vzniku Československého polního soudu v SSSR
Autor: Daniela Němečková
PDF práce: Dokument PDF 38.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 38 (1).pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní dějiny
Název: Význam svobody projevu a práva na informace na příkladu srovnání liberálně-demokratických států a Čínské lidové republiky
Autor: Klára Bednářová
PDF práce: Dokument PDF 40.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 40 (1).pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Tomáš Havel


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní dějiny
Název: Stav legislativní nouze a role času v Parlamentu
Autor: Jakub Drápal
PDF práce: Dokument PDF 39.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 39 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Tomáš Havel


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní dějiny
Název: Britská ústavnost 20. století
Autor: Radek Píša
PDF práce: Dokument PDF 41.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 41 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní dějiny
Název: Vězeňství v ČSR v letech 1945- 1956
Autor: Zdeněk Vyskočil
PDF práce: Dokument PDF 42.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 42 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Zhodnocení vývoje fúzí a akvizic v posledních dvaceti letech v kontextu jejich právních dopadů a ekonomických efektů v podobě větší ziskovosti a růstu podílu na trhu
Autor: Tomáš Voplakal
PDF práce: Dokument PDF 77.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 77 (1).pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Národní park - veřejný nebo soukromý zájem?
Autor: Tereza Voborníková
PDF práce: Dokument PDF 89.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 89 (1).pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Konstrukce bankovní daně a její využití v praxi
Autor: Bc. Jiří Rahm
PDF práce: Dokument PDF 69.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 69 (1).pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: Ing. Jan Pokorný