Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Problematika zastavení trestního stíhání
Autor: Mgr. Michaela Pobořilová
PDF práce: PDF document Mgr. Michaela Pobořilová.pdf
PDF posudku: PDF document Mgr. Michaela Pobořilová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Kriminální recidiva v novém trestním zákoníku
Autor: JUDr. Andrea Vejběrová
PDF práce: PDF document JUDr. Andrea Vejběrová.pdf
PDF posudku: PDF document JUDr. Andrea Vejběrová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Odůvodnění rozhodnutí v trestních věcech
Autor: Mgr. Bc. Radek Visinger
PDF práce: PDF document Mgr. Bc. Radek Visinger.pdf
PDF posudku: PDF document Mgr. Bc. Radek Visinger - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Náhrada škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy
Autor: Kateřina Dvořáková
PDF práce: PDF document Kateřina Dvořáková.pdf
PDF posudku: PDF document Kateřina Dvořáková - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Flexibilní mechanismy Kjótského protokolu
Autor: Eva Polanská
PDF práce: PDF document Eva Polanská.pdf
PDF posudku: PDF document Eva Polanská - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Právní úprava invazivních nepůvodních druhů v Evropské unii
Autor: Vojtěch Bašný
PDF práce: PDF document Vojtěch Bašný.pdf
PDF posudku: PDF document Vojtěch Bašný - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Martina Franková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Trestněprávní ochrana životního prostředí
Autor: Zuzana Valová
PDF práce:
PDF posudku: PDF document Zuzana Valová - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Problematika ekologických limitů těžby hnědého uhlí stanovených usnesením vlády č. 444/1991
Autor: Kateřina Beňasová
PDF práce: PDF document Kateřina Beňasová.pdf
PDF posudku: PDF document Kateřina Beňasová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Systém právní ochrany zvířat v USA
Autor: Aneta Kasalická
PDF práce: PDF document Aneta Kasalická.pdf
PDF posudku: PDF document Aneta Kasalická - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Nastavení pravidel financování nakládání s elektrozařízením
Autor: Petr Rudolf
PDF práce: PDF document Petr Rudolf.pdf
PDF posudku: PDF document Petr Rudolf - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.