Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Zásada subsidiarity trestní represe
Autor: Tomáš Dočkal
PDF práce: Dokument PDF 85.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 85 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Očekávatelné změny státního zastupitelství v České republice
Autor: Vít Kučera
PDF práce: Dokument PDF 87.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 87 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Význam vzdělávání v rámci sociální prevence kriminality
Autor: Mgr. Kateřina Lukášová
PDF práce: Dokument PDF 82.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 82 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Prevence a postih korupce z pohledu českého trestního práva
Autor: Martin Novák
PDF práce: Dokument PDF 83.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 83 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Problematika miery požadovanej opatrnosti u nedbalostných trestných činov v českom a nemeckom trestnom práve
Autor: Dáša Sýkorová
PDF práce: Dokument PDF 81.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 81 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Automatická obranná zařízení
Autor: Veronika Špornová
PDF práce: Dokument PDF 86.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 86 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Započtení v obchodněprávních vztazích
Autor: Jakub Porod
PDF práce: Dokument PDF Jakub Porod.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jakub Porod - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Autor: Jan Lokajíček
PDF práce: Dokument PDF Jan Lokajíček.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Lokajíček - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Zákaz konkurence po skončení výkonu funkce
Autor: Jana Guričová
PDF práce: Dokument PDF Jana Guričová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jana Guričová - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Jednání v hospodářské soutěži a hospodářském styku
Autor: Slaven Elčić
PDF práce: Dokument PDF Slaven Elčić.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Slaven Elčić - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()