Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Standardizované formy uzavírání smluv v mezinárodním obchodě
Autor: Kamila Trojanová
PDF práce: PDF document Kamila Trojanová.pdf
PDF posudku: PDF document Kamila Trojanová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Bc. Jan Brodec, Ph.D., LL.M.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Koncept dobré víry ve Vídeňské úmluvě o smlouvách o mezinárodní koupi zboží: aplikační praxe v kontinentálním právním systému a common law
Autor: Jakub Veselý
PDF práce: PDF document Jakub Veselý.pdf
PDF posudku: PDF document Jakub Veselý - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Otázka statutu Kosova: příčiny a důsledky posudku Mezinárodního soudního dvora
Autor: Tomáš Jungwirth
PDF práce: PDF document Tomáš Jungwirth.pdf
PDF posudku: PDF document Tomáš Jungwirth - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Subjektivita mezinárodních nevládních organizací
Autor: Bc. Ivana Lehkoživová, B.A.
PDF práce: PDF document Bc. Ivana Lehkoživová, B.A..pdf
PDF posudku: PDF document Bc. Ivana Lehkoživová, B.A. - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Zákaz mučení a nelidského a ponižujícího zacházení a trestání
Autor: Lyudmila Izmailova
PDF práce: PDF document Lyudmila Izmailova.pdf
PDF posudku:
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Budoucnost eurozóny: "Pakty" jako záchrana?
Autor: Petra Pejchová
PDF práce:
PDF posudku: PDF document Petra Pejchová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Evropský standard ochrany lidských práv a základních svobod
Autor: Adéla Riegerová
PDF práce: PDF document Adéla Riegerová.pdf
PDF posudku: PDF document Adéla Riegerová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Regulatory Expropriation in International Law
Autor: Iveta Štefánková
PDF práce: PDF document Iveta Štefánková.pdf
PDF posudku: PDF document Iveta Štefánková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Asistovaná reprodukce
Autor: Magdalena Mikulová
PDF práce: PDF document Magdalena Mikulová.pdf
PDF posudku: PDF document Magdalena Mikulová - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Filmové koprodukce v kontextu práva autorského a dalších právních souvislostí
Autor: Leoš Bednář
PDF práce: PDF document Leoš Bednář.pdf
PDF posudku: PDF document Leoš Bednář - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Alexandra Wünschová Pujmanová