Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 54 ()

Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Nový občanský zákoník
Název: Uzavírání smluv – úplný konsensus ano či ne?
Autor: Kateřina Šejdová
PDF práce: Dokument PDF Kateřina Šejdová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Kateřina Šejdová - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Nový občanský zákoník
Název: Dispozitivnost soukromého práva. Srovnání legislativní techniky rozlišení dispozitivních a kogentních norem ve třech kodexech soukromého práva
Autor: Tomáš Zach
PDF práce: Dokument PDF Tomáš Zach.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Tomáš Zach - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Nový občanský zákoník
Název: Typologie vztahů dle nového občanského zákoníku
Autor: Pavla Menšíková, Jana Rychtaříková
PDF práce: Dokument PDF Pavla Menšíková, Jana Rychtaříková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Pavla Menšíková, Jana Rychtaříková - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Nový občanský zákoník
Název: Obchodní podmínky
Autor: Jan Kočer
PDF práce: Dokument PDF Jan Kočer.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Kočer - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Nový občanský zákoník
Název: Promlčení a prekluze v novém občanském zákoníku
Autor: Petr Čermák
PDF práce:
PDF posudku: Dokument PDF Petr Čermák - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Nový občanský zákoník
Název: Náhrada škody v Novém občanském zákoníku – smluvní versus deliktní
Autor: Lucie Kačerová
PDF práce: Dokument PDF Lucie Kačerová1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Lucie Kačerová1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Nový občanský zákoník
Název: Odpovědnost za dluhy zůstavitele podle nového občanského zákoníku
Autor: Jana Vorlíčková
PDF práce: Dokument PDF Jana Vorlíčková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jana Vorlíčková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Přístup Romů ke vzdělání v České republice v porovnání s některými členskými státy Evropské unie
Autor: Kateřina Buchtová
PDF práce: Dokument PDF Kateřina Buchtová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Kateřina Buchtová - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Jitka Hanko, M.E.S., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Význam definice investice v mezinárodních dohodách o ochraně investic
Autor: Bc. David Seidl
PDF práce: Dokument PDF Bc. David Seidl.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Bc. David Seidl - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Mezinárodněprávní ochrana práv dětí. Trestné činy páchané na dětech
Autor: Michaela Skalická
PDF práce: Dokument PDF Michaela Skalická.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Michaela Skalická - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Theodor Klán
Podrobněji

Stránka: () 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 54 ()