Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Ochrana nemovitého kulturního dědictví prostředky omezení vlastnického práva
Autor: Jiří Šimek
PDF práce: PDF document Jiří Šimek.pdf
PDF posudku: PDF document Jiří Šimek - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Právo na příznivé životní prostředí a jeho promítnutí v judikatuře českých soudů
Autor: Eliška Trejbalová
PDF práce: PDF document Eliška Trejbalová.pdf
PDF posudku: PDF document Eliška Trejbalová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Martina Franková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Problematika nepůvodních druhů v mezinárodním právu
Autor: Bc. Dagmar Tučková
PDF práce: PDF document Bc. Dagmar Tučková.pdf
PDF posudku: PDF document Bc. Dagmar Tučková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Fikcionalismus v právu
Autor: Václav Janeček
PDF práce: PDF document Václav Janeček.pdf
PDF posudku: PDF document Václav Janeček - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Tři oblasti významu pojmu
Autor: Ondřej Švára
PDF práce: PDF document Ondřej Švára.pdf
PDF posudku: PDF document Ondřej Švára - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Alexyho teorie základních práv a judikatura Ústavního soudu ČR
Autor: Jan Broz
PDF práce: PDF document Jan Broz.pdf
PDF posudku: PDF document Jan Broz - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Hartův iusnaturalismus a společenskosmluvní teorie; Autonomní subjekt jako ohnisko ideje práva
Autor: Václav Janoščík
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Vliv Vorverständnis a hunch theory na rozhodování soudců
Autor: Vladimír Lajsek
PDF práce: PDF document Vladimír Lajsek.pdf
PDF posudku:
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Majetkové a osobní poměry pachatele správního deliktu z pohledu ekonomické analýzy práva
Autor: Bc. Martin Michalička
PDF práce: PDF document Bc. Martin Michalička.pdf
PDF posudku:
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Fenomén spravedlnosti v soudcovském rozhodování
Autor: Kateřina Stříbrná
PDF práce: PDF document Kateřina Stříbrná.pdf
PDF posudku:
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.