Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Rakouská teorie hospodářského cyklu
Autor: Martin Archalous
PDF práce: Dokument PDF 65.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 65 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Insolvence v České republice
Autor: Jiří Hlaváček
PDF práce: Dokument PDF 66.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 66 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Sociální odpovědnost podniku jako součást corporate governance
Autor: Karel Husník
PDF práce: Dokument PDF 68.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 68 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Ekonomické a právní aspekty korupce v ČR
Autor: Ing. Pavel Janský
PDF práce: Dokument PDF 72.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 72 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Švédský hospodářský model – role institucí
Autor: Tomáš Nýdrle
PDF práce: Dokument PDF 74.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 74 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Produkty českých komerčních bank
Autor: Martin Procházka
PDF práce: Dokument PDF 70.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 70 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Vybrané otázky správy akciových společností (corporate governance)
Autor: Tomasz Pustówka
PDF práce: Dokument PDF 73.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 73 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Ing. Aleš Borkovec
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Corporate Governance
Autor: Václav Strmiska
PDF práce: Dokument PDF 78.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 78 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Ing. Aleš Borkovec
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Fondy kolektivního investování s nízkou mírou regulace v kontextu české právní úpravy
Autor: Milan Sýkora
PDF práce: Dokument PDF 71.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 71 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Ing. Jan Pokorný
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Ohledání místa činu a jeho využití v trestním řízení v České republice
Autor: Mgr. Milan Děček
PDF práce: Dokument PDF 84.pdf
PDF posudku: Dokument PDF 84 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()