Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Rakouská teorie hospodářského cyklu
Autor: Martin Archalous
PDF práce: PDF document 65.pdf
PDF posudku: PDF document 65 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Insolvence v České republice
Autor: Jiří Hlaváček
PDF práce: PDF document 66.pdf
PDF posudku: PDF document 66 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Sociální odpovědnost podniku jako součást corporate governance
Autor: Karel Husník
PDF práce: PDF document 68.pdf
PDF posudku: PDF document 68 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Ekonomické a právní aspekty korupce v ČR
Autor: Ing. Pavel Janský
PDF práce: PDF document 72.pdf
PDF posudku: PDF document 72 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Švédský hospodářský model – role institucí
Autor: Tomáš Nýdrle
PDF práce: PDF document 74.pdf
PDF posudku: PDF document 74 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Produkty českých komerčních bank
Autor: Martin Procházka
PDF práce: PDF document 70.pdf
PDF posudku: PDF document 70 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Vybrané otázky správy akciových společností (corporate governance)
Autor: Tomasz Pustówka
PDF práce: PDF document 73.pdf
PDF posudku: PDF document 73 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Ing. Aleš Borkovec


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Corporate Governance
Autor: Václav Strmiska
PDF práce: PDF document 78.pdf
PDF posudku: PDF document 78 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Ing. Aleš Borkovec


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Národní hospodářství
Název: Fondy kolektivního investování s nízkou mírou regulace v kontextu české právní úpravy
Autor: Milan Sýkora
PDF práce: PDF document 71.pdf
PDF posudku: PDF document 71 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Ing. Jan Pokorný


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo
Název: Ohledání místa činu a jeho využití v trestním řízení v České republice
Autor: Mgr. Milan Děček
PDF práce: PDF document 84.pdf
PDF posudku: PDF document 84 (1).pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.