Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Ústavní právo a právo EU
Název: Právo občana domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem
Autor: Libor Dušek
PDF práce: Dokument PDF Libor Dušek.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Libor Dušek - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Ústavní právo a právo EU
Název: Odchylky od běžného legislativního procesu
Autor: Marie Pechancová
PDF práce: Dokument PDF Marie Pechancová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Marie Pechancová - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Ústavní právo a právo EU
Název: K otázke demokratickej legitimity súdnej kontroly ústavnosti
Autor: Juraj Juhás
PDF práce: Dokument PDF Juraj Juhás.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Juraj Juhás - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Ústavní právo a právo EU
Název: Je Evropský parlament parlamentem?
Autor: Jan Exner
PDF práce: Dokument PDF Jan Exner.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Exner - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Ústavní právo a právo EU
Název: Volební pozorovatelství se zaměřením na metodiku OBSE
Autor: Kateřina Jančová
PDF práce: Dokument PDF Kateřina Jančová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Kateřina Jančová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Ústavní právo a právo EU
Název: Právní úprava politických stran v Československu a ČR od roku 1918 do současnosti
Autor: Tomáš Mazúch
PDF práce: Dokument PDF Tomáš Mazúch.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Tomáš Mazúch - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. Dr. Ing. Ján Grónský, CSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: K diskuzi ke kriminalitě mládeže s použitím střelných zbraní. Rizikové a ochranné faktory.
Autor: Mgr. Igor N. Barilik
PDF práce: Dokument PDF Mgr. Igor N. Barilik.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. Igor N. Barilik - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: K sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob
Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Lukáš Bohuslav.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Lukáš Bohuslav - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Skutková podstata trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku a teoretické i praktické problémy spojené s objektem tohoto trestného činu
Autor: JUDr. Simona Heranová
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Simona Heranová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Simona Heranová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Vězni a právo na zdravotní péči
Autor: JUDr. Helena Peterková
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Helena Peterková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Helena Peterková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()