Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:Ročník: 16. ročník (ak. rok 2022/2023)
Kategorie: Trestní právo
Název: Přerušení výkonu trestu odnětí svobody a upuštění od výkonu trestu odnětí svobody v české soudní praxi
Autor: Jana Hrádková
PDF práce: PDF document Jana_Hrádková_SVOC2023_Prace_TR.pdf
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:


Ročník: 16. ročník (ak. rok 2022/2023)
Kategorie: Trestní právo
Název: Přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce právnické osoby
Autor: Lenka Škopková
PDF práce: PDF document Lenka_Skopkova_SVOC2023_Prace_TR.pdf
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:


Ročník: 16. ročník (ak. rok 2022/2023)
Kategorie: Trestní právo
Název: Dezinformace a otázka jejich kriminalizace
Autor: Vojtěch Žilka
PDF práce: PDF document Vojtěch_Zilka_SVOC2023_Prace_TR.pdf
PDF posudku:
Umístění:
Oponent: