Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Subjektivní arbitrabilita sporu v mezinárodní obchodní arbitráži: Její pojetí v české a zahraniční jurisprudenci
Autor: Bc. Martin Svatoš
PDF práce: PDF document 7.pdf
PDF posudku: PDF document 7 (1).pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.