Návody pro zaměstnance fakulty.

Informace k nasazení elektronického systému spisové služby na PFUK.

Manuál k vytvoření ročního hodnocení studenta Ph.D. studia.

Manuál ke schválení individuálního studijního plánu studentů 1. ročníku Ph.D. studia.

Návod pro použití univerzitní aplikace Whois

Návod postupu vkládání dokumentů na stránky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Stručný návod pro použití fakultních šablon pro PowerPoint. Šablony jsou ke stažení na stránkách fakulty zde: http://www.prf.cuni.cz/dokumenty-download/1404051433/