Informace k nasazení elektronického systému spisové služby na PFUK.