5. Přehled žádostí o rezervace


Svoje žádosti pak můžete vidět v témže modulu pod položkou menu přehledy - žádosti o rezervace.

Filtr opět přepíná mezi jednotlivými stavy vaších žádostí (pokud nevidíte svoji aktuální žádost jako nevyřízenou, je možné, že už byla schválena, nebo zamítnuta, a v tomto případě je pak najdete v příslušných volbách tohoto filtru).

Prošlé rezervace jsou rezervace s již prošlým datem konání.