4. Příklad konkrétní žádosti o rezervaci


V tomto dialogovém okně je nutné vyplnit čas konce (počátek se bere podle kliknutí do rozvrhu v předchozím okně) a dále název požadavku na rezervaci. 

Ostatní položky jsou nepovinné, avšak doporučujeme je vyplnit z důvodu přehlednosti.

Požadavek na rezervaci pak vzneseme kliknutím na umístit (případně umístit a pokračovat v zakládání, pokud chceme rovnou žádat o více rezervací bez nutnosti opakování celého rezervačního postupu).

Ve spodní části vidíte změnu oproti předchozímu chování v tom, že všechny o rezervace mimo oficiální rozvrh je potřeba nejprve požádat a tyto žádosti budou následně schváleny nebo zamítnuty k tomu pověřeným pracovníkem (v tomto případě vedoucím studijního oddělení Ing. Miroslavem Sojkou).