3. Příklad výsledku hledání pomocí filtru


V tomto dialogu vidíte v horní části časovou osu pro dané dny rozdělenou podle jednotlivých půlhodin (v popisu osy se zobrazují jen každé celé hodiny, konkrétní rezervaci pak v následujícím dialogu lze zadat na libovolně přesný čas).
V levém sloupci (ose) jsou vypsané jednotlivé dny námi zvoleného měsíce (v jiném pohledu zde můžou naopak být vypsané místnosti pro konkrétní datum.
V hlavní části dialogového okna jsou pak jednotlivé rezervace a rozvrhové lístky se stručným popisem barevně odlišené dle druhu.
Kliknutím na volnou část (pod kurzorem označenou zakroužkovaným šedivým rámečkem) se pak přejde do finálního dialogu založení žádosti o rezervaci, viz následující kapitola.