2. Filtr rezervací


V tomto dialogovém okně musíte buď nejprve vybrat místnost, do které budete zakládat žádost o rezervaci a hledat volné místo v rozvrhu této místnosti, nebo hledat podle konkrétního datumu a času jakoukoliv volnout místnost. 

V komponentě s jednotlivými roky a měsíci (spodní zakroužkovaná část) vybíráte rovnou konkrétní měsíc konkrétního roku a aplikace vám následně vyhledá jen relevantní termíny a/nebo místnosti.
Viz následující kapitola.