1. Založení nové rezervace

Na následujících stránkách je popsán postup založení nové žádosti o rezervaci. Alternativně viz video s návodem od vedoucího studijního oddělení ZDE.Po přihlášení se do SIS a výběru modulu RozvrhNG je prvním krokem pro založení nové žádosti o rezervace kliknutí na položku menu Nová rezervace.

Dále klikněte na šedivý odkaz učebny, aby se vám zobrazil dialog s filtrem jednotlivých učeben, viz další kapitola.