4. Organizační struktura

Organizační struktura slouží k lepšímu přehledu co se týče Karlovy Univerzity v Praze. Dá se zde zcela jednoduše najít přehled Fakult, přehled Statutárních orgánů, jakýmž jsou např. Rektor, Akademický senát nebo Vědecká rada. Nachází se tu i přehled Rektorátu a Programů rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově. K Organizační struktuře se dostaneme následovně:

Jako první krok se přihlásíme do webové aplikace WhoIs. Stránka nám nabídne menu. Zvolíme Seznam kontaktů (WhoIs). Rozklikneme. (Celý tento postup je popsán jako úplně první část i s obrázky od bodu 1 do bodu 2). V levé části obrazovky vidíme sloupeček s názvem Menu. 


Když klikneme na položku Menu v levém sloupečku, rozbalí se nám nabídka možností. V tomto případě nás bude zajímat položka Organizační struktura, kterou najdeme v nabídce Možnosti. Klikneme.


Dostáváme se k Organizační struktuře Univerzity Karlovy v Praze. Zde máme mnohočetnou nabídku. Jak jsem psala výše, dá se zde najít téměř vše. Je zde i kolonka Prohledat strukturu, kam se dá napsat hledaný výraz pro rychlejší vyhledávání. 


Máme zde vyobrazené jednotlivé nabídky organizační struktury:

Statutární orgány


Fakulty


Další součásti


Rektorát


Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově


Většinou u každé nabídky máme znaménko plus nebo mínus. Znaménko plus nám říká, že daná část skrývá ještě podrobnější schéma, kde můžeme hledat. Znaménko mínus znamená, že můžeme srolovat nabídku na schéma všeobecné.