Topic outline

  • T: Test: nastavení hodnocení, jak opravovat a známkovat

  • T: Úkol: nastavení odevzdávání, jak opravovat

  • Import obsahu do nového kurzu / tzv. kopírování

  • Práce s bankou úloh / import, export, kategorie