Elektronizace státních zkoušek

Podle pokynu rektorátu se „musí od akademického roku 2017/2018 používat elektronické zápisy o státní zkoušce všechny fakulty“, tj. i fakulta právnická. Z toho plyne, že je nutné zahájit přípravu na kompletní elektronizaci státních zkoušek, přičemž nejpozději

 • od 1. 10. 2017 musí být plně spuštěna elektronizace 1. a 2. části státních zkoušek
 • od 1. 01. 2018 musí být plně spuštěna 3. a 4. části státních zkoušek

 

Elektronizace pak konkrétně obnáší:

a)      elektronický zápis „předmětu státní zkouška“,

b)      elektronické přihlašování (a odhlašování) na termíny státních zkoušek,

c)      sestavování komisí v informačním systému,

d)      přiřazování přihlášených studentů k jednotlivým komisím,

e)      vyplňování, generování a tisk protokolů o státní zkoušce

f)       vyplňování výsledků examinace.

 

V první fázi je vhodné zahájit nejprve přípravy pro elektronizaci 3. a 4. části státních zkoušek, v okamžiku kdy bude otestována elektronizovaná podoba SZ v případě 3. a 4. části SZ, bude zahájen přechod na elektronizaci 1. a 2. části SZ.

Předběžný navrhovaný harmonogram elektronizace státních zkoušek je následující:

Harmonogram elektronizace 3. a 4. části SZ

 • únor 2016: zápis „předmětu státní zkouška“(HS0010 Občanské právo hmotné a procesní a obchodní právo a HS0020 Správní právo, trestní právo a ústavní právo.)
 • květen 2016: spuštění elektronické přihlašování (9. 5. – 10. 6. 2016) na zářiové termíny SZ
 • září 2016: cvičné přiřazování vylosovaných skupin ke komisím
 • leden 2017: ostré přiřazování vylosovaných skupin, případný tisk protokolů u státnic
 • květen 2017: cvičný tisk protokolů u státnic + současné, ručně psané protokoly
 • leden 2018: 3. a 4. část státních zkoušek naostro v elektronické podobě

Harmonogram elektronizace 1. a 2. části SZ

 • leden 2017:
  • elektronický zápis a přihlašování na 1. a 2. část státních zkoušek
  • sestavování komisí v informačním systému,
  • přiřazování přihlášených studentů k jednotlivým komisím,
  • květen 2017: cvičný tisk protokolů u státnic + záložní ručně psané protokoly
  • říjen 2017: 1. a 2. část státních zkoušek kompletně v elektronické podobě

 

V 1. fázi je třeba, aby byly všem studentům pátého a vyššího ročníku zapsány „státnicové“ předměty

HS0010  – Občanské právo hmotné, občanské právo procesní a obchodní právo - 3. část státní závěrečné zkoušky a HS0020 – Trestní právo, správní právo a ústavní právo - 4. část státní závěrečné zkoušky.

Tento krok proběhl 2. února 2016, kdy byly studentům administrativně zapsány studijním oddělením tyto předměty.

Tento první krok byl nutný k tomu, aby se studenti ve druhé fázi, která se však bude týkat až zářiových termínů státních zkoušek, mohli elektronicky na tyto termíny přihlásit. Přihlašování na květnové termíny státních zkoušek v roce 2016 ještě proběhne klasickou formou na základě listinného formuláře.

 

Zápis státnicových předmětů bude probíhat vždy u studentů  5. ročníku tak, že tento zápis provede administrativně studijní oddělení vždy po ukončení zápisu předmětu v zimním semestru v dostatečném předstihu před zahájením přihlašování na státní zkoušky. Studenti, kteří hodlají skládat státní zkoušky již ve 4. ročníku budou muset požádat o zápis tohoto předmětu svoji studijní referentku. Stejně tak bude studentům, kteří se opětovně zapisují ke studiu po přerušení tento předmět zapsáno studijní referentkou.

Stručný návod na používání aplikace Moodle