Návod na instalaci a použití Safe Exam Browseru (SEB)

Návod pro instalaci a postup práce s prohlížečem Safe Exam Browser (SEB) v rámci aplikace Moodle.

1. Stažení a instalace

Stažení

Na stránce https://safeexambrowser.org/download_en.html vyberete verzi programu dle vašeho operačního programu (WINDOWS, iOS, macOS) a stáhněte do počítače instalační soubor.

SEB můžete stáhnout také přímo v prostředí Moodle otevřením zkušebního testu a kliknutím na tlačítko „Stáhnout Safe Exam Browser“ viz Obr 1. níže.

Obr1 - Stažení SEB z prostředí Moodle

 

!!! POZOR DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V operačním systému Windows 7, který již není firmou Microsoft oficiálně podporován,
spuštění SEB vykazuje problém, proto je nutné mít k dispozici počítač s vyšší verzí Windows (8.1 nebo 10)

Instalace

Instalaci v počítači spustíte dvojím kliknutím na stáhnutý soubor (nazev_souboru.exe). Program nainstalujete do počítače dle standardních instrukcí programu. (viz Obr2, Obr3)

Obr2 - Zde zaškrtněte „I agree to the license terms and conditions“ a pak klikněte na tlačítko „Install“.

Obr3 - Po dokončení instalace klikněte na tlačítko „Close“ a tím je instalace dokončena.

  • Instalace nepřidává ikony na plochu.
  • Je nutno upozornit, že Moodle sám prohlížeč nespouští.
  • Pokud spustíte prohlížeč hned po instalaci bez další konfigurace kliknutím na Safe Exam Browser, dostanete se pouze na stránky prohlížeče Safe Exam.
  • Prohlížeč nemá adresní řádek a postrádá většinu ovládacích prvků, což zajišťuje, že během testu v Moodlu nelze nic jiného spustit.
    Prohlížeč lze zavřít pouze tlačítkem (vypínačem) v pravém dolním rohu a klávesovou zkratkou CTRL+Q (Cmd+Q)

Že se instalace povedla si můžete ověřit v nabídce Start, kde by měly být dohledatelné následující tři ikony – viz Obr4

Obr 4 - V nabídce Start se objeví následující…

 

Pokračujte na část Použití...