Často kladené dotazy

Zde budou postupně přidávány nejčastější dotazy.

1. Zápis předmětů

1.3. Co jsou stavy zápisu předmětu (předběžný, odmítnutý)?

V období zápisu předmětů na začátku semestru, mají všechny zapsané předměty v SIS příznak předběžný. V tabulce se seznamem zapsaných předmětů v modulu Zápis předmětů a rozvrhuZápis předmětů a rozvrhu, se takto zapsaný předmět zobzací následovně.

Tabulka zapsaných předmětů.

Odmítnout zápis předmětu může například katedra, a to například zdůvodu nesplnění dalších podmínek zápisu jako např. motivační dopis. Dalším důvodem odmítnutí zápisu může být nesplnění podmínek rekvizit a neslučitelností.  Soulad s těmito rekvizitami je možné zkontrolovat na záložce Kontrola ve Studijním informačním systému. V případě, že u předmětu nejsou splněny rekvizity, nedojde u něj ke změně z předběžného zápisu na závazný zápis, což znamená, že předmět není řádně zapsán a nelze jej absolvovat. Často se však stává, že si v rámci předběžného zápisu zapisujete i předměty, na které nesplňujete prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti a Vaším zápisem tak blokujete kapacitu těchto předmětů pro ty studenty, kteří si předmět zapsat mohou. Z těchto důvodů provede studijní oddělení před a po ukončení předběžného zápisu (v termínech stanovených harmonogramem akademického roku) výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami. Výmaz předmětu s nesplněnými rekvizitami se bude týkat všech předmětů, které máte zapsány, tj. i těch, které jste si zapsali na jiných fakultách Univerzity Karlovy, a na které nesplňujete rekvizity.

Odmítnutý předmět v tabulce se seznamem zapsaných předmětů.

Odmítnutý předmět.