2. Přihlašování na termíny zkoušek

Zde budou uváděny dotazy týkající se přihlašování na termíny zkoušek v SIS.