Často kladené dotazy

Zde budou postupně přidávány nejčastější dotazy.

2. Přihlašování na termíny zkoušek

2.5. Co je to kombinovaná zkouška a jak funguje zapisování na ně?

Některé katedry (v současné době Katedra právních dějin, Katedra evropského práva a Katedra finančního práva a finanční vědy) má u některých svých předmětů examinaci z těchto předmětů ve formě kombinované zkoušky. Písemné a ústní části. Nejedná se o examinaci typu zápočet a zkouška, prože systém umožňuje u takto kombinované formy zkoušky evidenci různých typů hodnocení (body, prošel/neprošel atd). 

Zapisování na tyto zkoušky probíhá stejně jako na ostatní zkoušky a zápočty s několika drobnými specifičnostmi. 
Jednou z nich je například to, že je nutné být zapsán na první část kalendářně předcházející termínu druhé části.
Dále také to, že je možno být zároveň zapsán na první i druhou část, aniž by byl ještě vyplněn výsledek první části (záleží na nastavení konkrétní katedry, jestli tuto možnost umožňují).
To, jestli se jedná o takto kombinovanou zkoušku poznáte z toho, že je to napsáno v samostatném sloupečku při výběru termínů k zápisu.