1. Zápis předmětů

1.1. Vyčerpaná kapacita seminářů povinného předmětu, kam se mám zapsat?

Může nastat případ, kdy katedra vypíše kapacitu seminářů povinného předmětů nižší, než je počet studentů v ročníku. V tomto případě si zapište pouze přednášku a obraťte se na katedru s požadavkem o navýšení počtu nebo kapacity seminářů.