Elektronický zápis do studia

Návod pro zápis do druhého a vyšších ročníků studia na PFUK.

  • Samotný elektronický zápis spočívá v  tom, že stisknete tlačítko „Podat žádost“ ve webovém rozhraní SIS modulu  „Výsledky zkoušek“. Předtím však ještě musíte provést kontrolu, že máte dostatečný počet získaných kreditů a máte splněny opakovaně zapsané povinné předměty a splňujete tak podmínky pro zápis do dalšího úseku studia (abyste žádost nepodával(a) zbytečně). Stiskem tohoto tlačítka také závazně potvrdíte, že všechny položky v aplikaci „Osobní údaje“ odpovídají skutečnosti, že je hlavně správně vyplněn kontaktní e-mail (aby s Vámi mohla fakulta komunikovat). Podat žádost

  • Informace o tom, zda bylo Vaší žádosti vyhověno se dozvíte na stejné stránce viz. obrázek níže.Informace o zápisu

  • V případě, že nebylo Vaší žádosti vyhověno se zobrazí "nesplnil a datum" viz. obrázek níže. V tomto případě musíte po splnění podmínek opět podat žádost o postup do dalšího úseku studia a to stisknutím tlačítka „Podat žádost“. Žádosti nebylo vyhověno