Elektronický zápis do studia

Návod pro zápis do druhého a vyšších ročníků studia na PFUK.

Kontrolu osobních údajů v SIS provedete po přihlášení v modulu "Osobní údaje". Dbejte především na aktuálnost emailové adresy, prostřednictvím této emailové adresy jsou mimojiné odesílány informace o vzniku lhůty ke splnění státní závěrečné zkoušky. V případě změny jména, příjmení, nebo adresy trvalého bydliště, je třeba osobně se dostavit na studijní oddělení, prokázat tuto změnu a požádat o změnu těchto údajů.

Osobní údaje

Pokud si přejete změnit osobní údaje zvolte v menu "Změna osobních údajů". Zde si můžete změnit doručování na jinou adresu něž trvalou a to nastavením "Další adresy". Upoyorňuji, že toto neplatí pro veškeré rozhodnotí týkající se vašeho studia, tato rozhodnutí se vždy zasílají na trvalou adresu. Nastavení čísla účtu je potřebné pro vyplácení stipendií. Je vhodné také vyplnit mobilní telefon, který využívají studijní referentky pro urychlené řešení případných problémů. Na záložce "Povolení zveřejnit" máte možnost nastavit, které osobní údaje mají být přístupné ostatním uživatelům SIS.

Úprava osobních údajů