Předmět se zabývá vybranými problémy právního vývoje Československa v letech 1945-1948, tj. v poválečném období a v období tzv. socialistického práva komunistického režimu.
Cílem je podat přehled vývoje základních právních odvětví a ukázat, jaké zásadní změny byly v československém právu uskutečněny v jednotlivých fázích vývoje komunistického režimu. Předmět se zabývá právně teoretickými aspekty i příklady skutečného působení práva ve sledovaném období.