Rámcový program výuky předmětu Evropské právo I.

Místo a den konání semináře: každý sudý čtvrtek (lichý kalendářní) od 16:00 v místnosti   č. 346

Vyučující:  Petr Navrátil

Konzultační hodiny: pondělí od 15ti do 16ti a ve čtvrtek od 15ti do 16ti  v místnosti č. 344, popř. po předchozí domluvě kdykoliv

Email: navratil@prf.cuni.cz

Seznam probíraných témat

(i)                 25. 10. 2018 – Základní charakteristika práva EU a pravomocí EU; primární právo, sekundární právo a obecné zásady právní v judikatuře SDEU;

(ii)              8. 11. 2018 – Problematika členství v EU a nástroje EU pro sankcionování členských států (se zvláštním zaměřením na Brexit);

(iii)            22. 11. 2018 – Problematika členství v EU a nástroje EU pro sankcionování členských států (se zvláštním zaměřením na tzv. polskou ústavní krizi a hlasování EP ve věci ohrožení právního státu v Maďarsku); příprava na simulované soudní jednání;

(iv)             6. 12. 2018 – Vztah práva EU a práva členských států; příprava na simulované soudní jednání;

(v)               20. 12. 2018 – simulované soudní jednání (místnost č. 414).

Požadavky k udělení atestace

Studentovi bude udělen zápočet na základě aktivní účasti spočívající v pravidelné účasti a vypracování podání k SDEU na zadané téma a ústní prezentace tohoto podání v rámci simulovaného soudního jednání. Toto jednání se bude konat dne 20. 12. 2018 od 16:00 v místnosti č. 344.