Cílem předmětu Repetitorium francouzské gramatiky v odborných textech II je opakování a procvičování gramatických jevů, které mohou působit interpretační potíže při četbě odborných právních textů.