V semináři budeme pracovat se zdroji z platné právní úpravy, s judikaturou a s další literaturou.  Smyslem práce v semináři je rozbor tématu na základě  již prostudovaných navržených zdrojů. Vyučující navrhne pro každý seminář soubor otázek, jimž se lze podrobněji věnovat v domácí přípravě a posléze i zpracovat zadání ve formě krátkých písemných útvarů.