Předmět nabízí studentům možnost zapojit se do činnosti právní poradny pro obyvatele hlavního města Prahy. Ta vznikla na konci roku 2014 a jedná se o poradnu bezplatnou, přičemž její provoz zajišťují pod dohledem právníků magistrátu studenti naší fakulty. Poradna funguje v odpoledních hodinách vždy v pondělí a ve středu, přičemž každý z obou termínů přijímá v poradně dotazy šestice studentů, kteří pracují společně v týmu.