Procvičování gramatických jevů, které působí interpretační problémy při četbě odborných textů.