Aktivace základního gramatického aparátu a slovní zásoby italštiny.