Terminologické základy italského práva:

- základní právní odvětví

- prameny práva

- právní jednání; smlouva

- věci a věcná práva

- odpovědnost

- typy obchodních společností

- civilní a trestní proces

- ústavní právo