Procvičování gramatických jevů, které působí problémy při četbě odborných textů.