Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 ... 48 49 50 51 52 53 54

Ročník: 8. ročník (ak. rok 2014/2015)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Fiqh al-aqalliyyat: Cesta k liberální šaríe?
Autor: Michal Říha
PDF práce: Dokument PDF Michal Říha2.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Michal Říha2 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 8. ročník (ak. rok 2014/2015)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Komparace axiologických a státoprávních systémů Platóna, Aristotela a Cicerona
Autor: Filip Horák
PDF práce: Dokument PDF Filip Horák1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Filip Horák1 - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 8. ročník (ak. rok 2014/2015)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Norma, normalita a abnormalita. Studie ke konceptu diktatury a suverenity v právní a politické filosofii Carla Schmitta
Autor: Mgr. Lukáš Kollert
PDF práce: Dokument PDF Mgr. Lukáš Kollert.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. Lukáš Kollert - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: Mgr. Václav Janeček
Podrobněji


Ročník: 8. ročník (ak. rok 2014/2015)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Regimen mixtum: koncept smíšené vlády v dílech významných myslitelů a jeho mož-nosti dnes
Autor: Martin Koloušek
PDF práce: Dokument PDF Martin Koloušek3.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Martin Koloušek3 - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 8. ročník (ak. rok 2014/2015)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Prezumpcia a dôkazné bremeno
Autor: Vladimír Monček
PDF práce: Dokument PDF Vladimír Monček.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Vladimír Monček - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková
Podrobněji


Ročník: 8. ročník (ak. rok 2014/2015)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Pozitivní sankce v právu
Autor: Jakub Porsch
PDF práce: Dokument PDF Jakub Porsch.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jakub Porsch - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Jiří Šimek
Podrobněji


Ročník: 8. ročník (ak. rok 2014/2015)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Prameny islámského práva a základní východiska idžtihádu
Autor: Jakub Vojtěch
PDF práce: Dokument PDF Jakub Vojtěch3.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jakub Vojtěch3 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Podrobněji

Stránka: () 1 ... 48 49 50 51 52 53 54