Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Společné jmění manželů a jeho zánik a vypořádání ve vztahu k obchodnímu podílu
Autor: Eliška Piklová
PDF práce: Dokument PDF Eliška Piklová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Eliška Piklová - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: MUDr. et JUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Náhradní mateřství
Autor: Mgr. Petr Spejchal
PDF práce: Dokument PDF Mgr. Petr Spejchal.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. Petr Spejchal - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Součást věci
Autor: Tomáš Dočkal
PDF práce: Dokument PDF Tomáš Dočkal.pdf
PDF posudku:
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a některé její právní následky v SRN a inspirace pro český zákoník práce
Autor: Jan Flídr
PDF práce: Dokument PDF Jan Flídr.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Flídr - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru ve světle stávající judikatury
Autor: Vendula Horáčková
PDF práce: Dokument PDF Vendula Horáčková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Vendula Horáčková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Klinická hodnocení a GCP
Autor: Eva Kratochvílová
PDF práce: Dokument PDF Eva Kratochvílová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Eva Kratochvílová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení
Autor: Tomáš Müller
PDF práce: Dokument PDF Tomáš Müller.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Tomáš Müller - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Tomáš Pohl
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Civilně procesní aspekty vymáhání soutěžního práva
Autor: Petr Navrátil
PDF práce: Dokument PDF Petr Navrátil2.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Petr Navrátil2 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Tomáš Pohl
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Konkurzné právo v Európskej únii – so zameraním na ČR, Nemecko a Rakúsko
Autor: Bc. Tomáš Šťastný
PDF práce: Dokument PDF Bc. Tomáš Šťastný.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Bc. Tomáš Šťastný - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Tomáš Pohl
Podrobněji


Ročník: 4. ročník (ak. rok 2010/2011)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Popření otcovství
Autor: Táňa Šůsová
PDF práce: Dokument PDF Táňa Šůsová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Táňa Šůsová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()