Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 54 ()

Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Právní normy vedoucí k vyhubení vlka evropského (Canis lupus) v českých zemích
Autor: Dominik Andreska
PDF práce: Dokument PDF Dominik Andreska.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Dominik Andreska - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Participace soukromých osob na řízení o vydání územního plánu
Autor: Matěj Zýka
PDF práce: Dokument PDF Matěj Zýka.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Matěj Zýka - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Autorizovaný inspektor v kauze Bauhaus Brno - Ivanovice
Autor: Jan Fikar
PDF práce: Dokument PDF Jan Fikar.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Fikar - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Přezkum procesu posuzování vlivů na životní prostředí
Autor: Petr Rudolf
PDF práce: Dokument PDF Petr Rudolf1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Petr Rudolf1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Bhópál
Autor: Tereza Sládková
PDF práce: Dokument PDF Tereza Sládková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Tereza Sládková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Právo WTO v oblasti životního prostředí: spor mezi EU, Kanadou a Norskem o zákaz dovozu produktů z tuleňů
Autor: Bc. Karel Ulík
PDF práce: Dokument PDF Bc. Karel Ulík.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Bc. Karel Ulík - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Idea odumírání práva v teorii Jevgenije Pašukanise
Autor: Daniel Hrčka
PDF práce: Dokument PDF Daniel Hrčka.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Daniel Hrčka - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Fenomén spravedlnosti prismatem sofistické filosofie
Autor: Martin Koloušek
PDF práce: Dokument PDF Martin Koloušek.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Martin Koloušek - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Kompetence NKÚ de lege lata a de lege ferenda
Autor: Kristina Blažková
PDF práce: Dokument PDF Kristina Blažková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Kristina Blažková - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právní teorie a právní filozofie
Název: Teorie spravedlnosti v historickém kontextu
Autor: Miroslava Fejtová
PDF práce: Dokument PDF Miroslava Fejtová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Miroslava Fejtová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Mgr. Jana El Dunia, CSc.
Podrobněji

Stránka: () 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 54 ()