Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 54 ()

Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Zásada subsidiarity trestní represe a z ní vyplývající princip ultima ratio po rekodifikaci trestního práva hmotného s akcentem na kriminalizaci jednání se soukromoprávním základem
Autor: JUDr. Simona Heranová
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Simona Heranová1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Simona Heranová1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Trestně právní aspekty držení pornografie a jejího šíření, zejména prostřednictvím internetu
Autor: JUDr. Jiří Krupička
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Jiří Krupička.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Jiří Krupička - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Kybergrooming
Autor: Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová
PDF práce: Dokument PDF Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. et Mgr. Kateřina Lukášová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Novotný Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Problematika agenta provokatéra v trestním právu
Autor: Mgr. et Bc. Vladimír Pelc
PDF práce: Dokument PDF Mgr. et Bc. Vladimír Pelc.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. et Bc. Vladimír Pelc - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Ukončování přístrojové podpory vitálních funkcí a trestní odpovědnost lékaře
Autor: JUDr. Helena Peterková
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Helena Peterková1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Helena Peterková1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Trestní postih loterií a jiných podobných her
Autor: JUDr. Michaela Pobořilová
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Michaela Pobořilová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Michaela Pobořilová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Probační programy. Jejich fungování a efektivita
Autor: Mgr. Lenka Pošíková
PDF práce: Dokument PDF Mgr. Lenka Pošíková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. Lenka Pošíková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Kompetence zaměstnanců bezpečnostních agentur v českém právním řádu
Autor: Mgr. Michal Sýkora
PDF práce: Dokument PDF Mgr. Michal Sýkora.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. Michal Sýkora - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Kriminalizace zpětnosti přestupků a centrální registr přestupků
Autor: Mgr. Bc. Radek Visinger
PDF práce: Dokument PDF Mgr. Bc. Radek Visinger1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. Bc. Radek Visinger1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Právo životního prostředí / správní právo
Název: Finančněprávní regulace fotovoltaických elektráren
Autor: Kateřina Jančová
PDF práce: Dokument PDF Kateřina Jančová1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Kateřina Jančová1 - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Podrobněji

Stránka: () 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 54 ()