Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 54 ()

Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Rybolov na volném moři – mezinárodněprávní problematika vysoce stěhovavých druhů
Autor: Zbyněk Zavřel
PDF práce: Dokument PDF Zbyněk Zavřel.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Zbyněk Zavřel - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Dětský voják v mezinárodním právu a trestní odpovědnost jednotlivce
Autor: Jan Brojáč
PDF práce: Dokument PDF Jan Brojáč.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Brojáč - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Jana Ondrovičová
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Politika azylu a uprchlictví v Evropské unii
Autor: Anna Cervanová
PDF práce: Dokument PDF Anna Cervanová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Anna Cervanová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Aspekty medzinárodnoprávnej úpravy problematiky utečencov na mori
Autor: Matúš Huba
PDF práce: Dokument PDF Matúš Huba.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Matúš Huba - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Zbrojní embargo jako nástroj mezinárodního práva
Autor: Bc. Jakub Matocha
PDF práce: Dokument PDF Bc. Jakub Matocha.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Bc. Jakub Matocha - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Jana Ondrovičová
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Zásah NATO v bývalé Jugoslávii. Mezinárodní právo nebo politika?
Autor: Šárka Ošťádalová
PDF práce: Dokument PDF Šárka Ošťádalová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Šárka Ošťádalová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Ref. iur. Martin Faix, Ph.D., MJI
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Právo na vzdělání
Autor: Klára Přenosilová
PDF práce: Dokument PDF Klára Přenosilová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Klára Přenosilová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Milan Lipovský
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Mezinárodní právo veřejné
Název: Is it possible to produce a satisfactory definition that distinguishes the ‘freedom fighters’ from ‘terrorist’?
Autor: Eva Sochorová
PDF práce: Dokument PDF Eva Sochorová.pdf
PDF posudku:
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.M.A.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: K vybraným aspektům zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
Autor: JUDr. Lukáš Bohuslav
PDF práce: Dokument PDF JUDr. Lukáš Bohuslav1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF JUDr. Lukáš Bohuslav1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo - doktorandská sekce
Název: Odpovědnost právnických osob za trestné činy proti životu a zdraví
Autor: Mgr. Katarína Danková
PDF práce: Dokument PDF Mgr. Katarína Danková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Mgr. Katarína Danková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
Podrobněji

Stránka: () 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 54 ()