Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Problematika profesionálních hráčských smluv ve fotbale
Autor: Ladislav Řehák
PDF práce: Dokument PDF Ladislav Řehák.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Ladislav Řehák - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Sázka a hra v soukromém právu
Autor: Václav Svoboda
PDF práce: Dokument PDF Václav Svoboda.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Václav Svoboda - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Právní a ekonomicko-právní aspekty odmítnutí dědictví
Autor: Milan Sýkora
PDF práce: Dokument PDF Milan Sýkora1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Milan Sýkora1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: MUDr. et JUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Politologie a sociologie
Název: Limity procedurální teorie demokratické legitimity
Autor: Jan Broz
PDF práce: Dokument PDF Jan Broz1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Broz1 - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Tomáš Havel
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Politologie a sociologie
Název: Ústavní soudy – legitimní ochránci demokratických hodnot?
Autor: Pavla Nehasilová
PDF práce: Dokument PDF Pavla Nehasilová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Pavla Nehasilová - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: Mgr. Ing. Tereza Krupová
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Politologie a sociologie
Název: Soudobá kritika akumulace právnické moci
Autor: Radek Píša
PDF práce: Dokument PDF Radek Píša.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Radek Píša - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Politologie a sociologie
Název: Ideální filmový právník a jeho výuka na pražské právnické fakultě
Autor: Jakub Drápal
PDF práce: Dokument PDF Jakub Drápal.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jakub Drápal - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jan Kosek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Politologie a sociologie
Název: Proměny obrazu práva v médiích
Autor: Jana Slabá
PDF práce: Dokument PDF Jana Slabá.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jana Slabá - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: Mgr. Ing. Tereza Krupová
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Politologie a sociologie
Název: Proces demokratizace ve Španělsku po pádu Francova režimu a jeho vliv na španělský právní řád
Autor: Jana Tomaščínová
PDF práce: Dokument PDF Jana Tomaščínová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jana Tomaščínová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Tomáš Havel
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Ústavní právo a právo EU
Název: Volební právo vězňů – protiústavní úprava?
Autor: Jakub Drápal
PDF práce: Dokument PDF Jakub Drápal1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jakub Drápal1 - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()