Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Změny v právní úpravě orgánů akciové společnosti po rekodifikaci soukromého práva
Autor: Tomáš Bodnar
PDF práce: Dokument PDF Tomáš Bodnar.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Tomáš Bodnar - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Významné změny v právní úpravě akciových společností se zaměřením na změnu úpravy akcií
Autor: Slaven Elčić
PDF práce: Dokument PDF Slaven Elčić1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Slaven Elčić1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Volba práva v elektronickém obchodování
Autor: Petra Kořínková
PDF práce: Dokument PDF Petra Kořínková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Petra Kořínková - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Nové pojetí otevřené společnosti s ručením omezeným jako kapitálové společnosti a nová koncepce obchodního podílu
Autor: Milan Sýkora
PDF práce: Dokument PDF Milan Sýkora.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Milan Sýkora - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Patenty v oblasti vědy a výzkumu. Patenty v oblasti lidských embryonálních kmenových buněk
Autor: Klára Hrdličková
PDF práce: Dokument PDF Klára Hrdličková.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Klára Hrdličková - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: MUDr. et JUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Dokazování ve sporech o náhradu škody vzniklé porušením soutěžního práva: actori incumbit probatio?
Autor: Bc. Petr Navrátil
PDF práce: Dokument PDF Bc. Petr Navrátil1.pdf
PDF posudku:
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Sankční náhrada škody – pojem a komparace právních úprav v USA, SRN a ČR
Autor: Jaroslav Čech
PDF práce: Dokument PDF Jaroslav Čech.pdf
PDF posudku:
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Dříve vyslovená přání v české legislativě se zaměřením na promítnutí čl. 9 Úmluvy o biomedicíně v zákoně o zdravotních službách
Autor: Ondřejka Kocichová
PDF práce: Dokument PDF Ondřejka Kocichová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Ondřejka Kocichová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: MUDr. et JUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Soudcovská koncentrace civilního soudního řízení
Autor: Ondřej Krtička
PDF práce: Dokument PDF Ondřej Krtička.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Ondřej Krtička - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Občanské právo a právo autorské
Název: Dobré mravy v oblasti zajištění závazků se zaměřením na smluvní pokutu
Autor: Eliška Piklová
PDF práce: Dokument PDF Eliška Piklová1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Eliška Piklová1 - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: MUDr. et JUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()