Archiv prací SVOČ


        
 
Ročník:
Kategorie:
Název:
Autor:
PDF práce:
PDF posudku:
Umístění:
Oponent:
Křestní jméno autora:
Příjmení autora:

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()

Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo
Název: „Proč je sedm akorát“
Autor: Vladislav Hřebíček
PDF práce: Dokument PDF Vladislav Hřebíček.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Vladislav Hřebíček - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo
Název: Problém rozjeté tramvaje aneb o úpravě institutu krajní nouze v komparativním kontextu
Autor: Bc. Václav Mlynařík
PDF práce: Dokument PDF Bc. Václav Mlynařík.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Bc. Václav Mlynařík - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo
Název: Výslech dítěte u vybraných trestných činů
Autor: Martina Vajsová
PDF práce: Dokument PDF Martina Vajsová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Martina Vajsová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo
Název: Trest domácího vězení
Autor: Ondřej Vokál
PDF práce: Dokument PDF Ondřej Vokál.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Ondřej Vokál - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo
Název: Environmentální kriminologie v teorii a praxi
Autor: Miroslav Zetek
PDF práce: Dokument PDF Miroslav Zetek.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Miroslav Zetek - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Trestní právo
Název: Institut vykázání v českém právu
Autor: Barbora Kočišová
PDF práce: Dokument PDF Barbora Kočišová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Barbora Kočišová - posudek.pdf
Umístění: Ostatní
Oponent: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Účinky odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu vůči společnosti
Autor: Jan Flídr
PDF práce: Dokument PDF Jan Flídr1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Jan Flídr1 - posudek.pdf
Umístění: 1. místo
Oponent: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Soutěžněprávní aspekty telekomunikační regulace
Autor: Adéla Münzbergerová
PDF práce: Dokument PDF Adéla Münzbergerová.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Adéla Münzbergerová - posudek.pdf
Umístění: 2. místo
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Systém ochrany věřitelů, základní kapitál a zákon o obchodních korporacích
Autor: Josef Kříž
PDF práce: Dokument PDF Josef Kříž1.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Josef Kříž1 - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
Podrobněji


Ročník: 5. ročník (ak. rok 2011/2012)
Kategorie: Obchodní právo
Název: Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v UK: exempla trahunt?
Autor: Bc. Petr Navrátil
PDF práce: Dokument PDF Bc. Petr Navrátil.pdf
PDF posudku: Dokument PDF Bc. Petr Navrátil - posudek.pdf
Umístění: 3. místo
Oponent: JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Podrobněji

Stránka: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 54 ()