Často kladené dotazy - SIS

Zde budou postupně přidávány nejčastější dotazy.

3. Témata prací

3.3. Co je kontrola podobnosti prací?

Po elektronickém odevzdání práce uložené v SIS systém automaticky vygeneruje požadavek k trvalému uložení práce a její finální kontrole v systému Theses.cz. Tento požadavek automaticky ruší případný předchozí požadavek na dočasné uložení a předběžnou kontrolu.

K exportu práce označené k trvalému uložení a finální kontrole dojde v rámci hromadného exportu prací následujícího po uplynutí lhůty 7 dní od data elektronického odevzdání práce.
Hromadné exporty prací do systému Theses.cz jsou prováděné zpravidla dvakrát týdně dle možností systému Theses.cz. Výsledek kontroly je k dizpozici v SIS zpravidla do 14 dnů od odevzdání práce, a to studentovi – autorovi práce, vedoucímu práce / školiteli a oponentům. Více informací naleznete v opatření rektora UK č. 8/2011viz.Porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání - dodatek k opatření rektora č. 6/2010