2. Výběr organizační jednotky a hledání osob

Dostáváme se k vyhledávání všech osob a organizačních jednotek. Máme zde okénko, kam zadáme hledaný výraz a pod ním malé plus s Možnostmi. Když rozklikneme Možnosti, zobrazí se nám podrobnější výběr.  V organizační struktuře si zvolíme, kde budeme hledat. Klikneme na tlačítko - Zvolit - . Budeme hledat na Univerzitě Karlově v Praze. Dále se budeme zajímat o to, zda budeme hledat na Rektorátě, Fakultě či na jiných z uvedených možností. Pro náš příklad si zvolíme např. Právnickou fakultu. Rozvineme tedy oddíl s fakultami a dvojklikem potvrdíme Právnickou fakultu.

Vybrali jsme si, že hledat budeme na Právnické fakultě UK. V tento moment můžeme ještě zvolit typ osoby - zda-li to má být zaměstnanec, student, člen, externista nebo uživatel. V našem případě budeme hledat zaměstnance. Zaškrtneme tedy políčko zaměstnanec. V poslední fázi tohoto kroku vyplníme celé jméno nebo alespoň příjmení hledané osoby a stiskneme tlačítko Hledej.


Aplikace nám vyhledala zvolenou osobu. Pro podrobnosti o dané osobě klikneme myší na jméno osoby pod vyhledávačem, zvýrazněné modře a podtržené modrou barvou.