Elektronický zápis do studia

Návod pro zápis do druhého a vyšších ročníků studia na PFUK.

V prostředí SIS vstupte do modulu "Výsledky zkoušek"  a na záložce "Kontroly" podejte žádost o kontrolu aktuálního ročníku.provést kontrolu počtu získaných kreditů a splnění opakovaně zapsaných povinných předmětů.

Provedení kontroly

Popis jednotlivých kroků:

  1. Ověřte aktuální ročník
  2. Vyberte kontrolu příslušného ročníku.
  3. Stiskem tlačítka "Proveď" podáte žádost o provedení kontroly.

Informace o podání žádosti na téže stránce.

Podaná žádost

Obnovením stránky v prohlížeči např. stiskem klávesy F5 zobrazíte výsledek kontroly. Výsledek kontroly nemusí být hned k dispozici je to závislé na aktuálním vytížení SIS. 

Výsledek kontroly

Rozbor výsledku kontroly:

  1. Hlavním kritériem pro postup do dalšího ročníku je splnění minimálního počtu kreditu nutných pro postup do dalšího ročníku. Akademickém roce 2014/15 není aplikováno pravidlo na maximální povolený podíl volitelných předmětů, proto pro postup do dalšího ročníku postačuje, když celkový počet získaných kreditů je větší nebo roven minimálnímu počtu kreditů pro splnění ročníku. 
  2. Výsledek této sekce není podmínkou postupu. Zde získáte informaci, zda plníte povinnosti dle doporučeného studijního plánu.
  3. Zde je uveden soupis povinných předmětů, které jsou opakovaně  zapsané. Tyto předměty se vypisují i v případě jsou-li již řádně splněné. Dle studijních předpisů je nutné pro pokračování ve studiu splnění opakovaně zapsaných povinných předmětů.

Výsledek nesplněno

Rozbor výsledku kontroly:

  1. Zde jsou uvedeny předměty, které nejsou považovány za splněné. V SIS v přehledu výsledků zkoušek označeno splněno celkem jako "Nesplněno", splněno za semestr "Splněno". Za tyto předměty se Vám z důvodu nesplněných rekvizit nepočítají kredity.
  2. Tato informace se zobrazí v případě, že ještě nemáte splněn podruhé zapsaný povinný předmět.